mobar.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste artikelen

.

 

 

 

 

 

16 boom x129

Blauwe bomen Amsturia

16 boom x83

Vraag aan de boom

Zij had een vraag aan de boom
over verdriet en stilte
de natuur en het verlangen.
Zij had een vraag voor de boom.
We staan hier bijna
zonder jas
in een winter
binnenste buiten.Reacties

Diverse links eten en drinken en lichaamsverzorging.

Recepten
Pims pages recepten
Spaanse keuken
Receptenweb
Vegetariers
Vega recepten
De groenteboer
Nieuwe vruchtensappen met extra aandacht voor gezondheid:
Healthypeople vruchtendranken
.............................
Drink iedere dag voldoende water..........
Carpe Diems mini plantengids
Carpe Diem Gingko
Kneipp Water
........................................
De verzorgende werking van planten........
........................................
Duizendguldenkruid
....................................
Hema Asian Garden
Zoetwater Parel
Deze badolie met zoete subtiele geur
werkt rustgevend, verzachtend en voedend
voor lichaam en geest.
.....................
Hema Asian Garden
Ginseng
Deze badolie met de subtiele geur
van Ginseng werkt opwekkend en stimulerend
voor lichaam en geest.
......
Hema Asian Garden
Japanese Mint
Deze badolie

 

Diverse links eten en drinken en lichaamsverzorging.

Datum: 26-7-2007
Weergaven: 1390
Reacties

Filosofie en andere wetenschap

De filosofie of wijsbegeerte
is de oudste theoretische discipline

(zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v.Chr.) die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Een beoefenaar van filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.
...
De term esthetica komt uit het Grieks en betekent waarneming.
...
Wat is goed? Wat zouden wij goed of slecht moeten vinden? Dit zijn centrale vragen binnen de ethiek.
...
KennistheorieKennistheorie, ook bekend als "epistemologie", "kennisleer" of "kentheorie", is een tak van de filosofie die er op gericht is na te gaan welke criteria bepalen wat gerechtvaardigde kennis is.De milieufilosofie is een filosofisch vakgebied dat zich bezighoudt met de relatie tussen mens en milieu vanuit een filosofisch perspectief. Onderdelen van de milieufilosofie zijn bio-ethiek, ecofeminisme en ecotheologie.Bron: Nederlandse Wikipedia.

 

Plato Allegorie
In
de allegorie van de grot
doet Plato (428 v.Chr. - 347 v.Chr.)
zijn opvattingen uit de doeken
over het mens-zijn
en de menselijke kennis
in relatie tot de realiteit.


...
Ons lichaam, dat waarneembaar is,
is ondergeschikt aan fysische wetten
en bevindt zich binnen ruimte en tijd.

Het ontstaat en verdwijnt weer,
is niet perfect of
op twee verschillende momenten identiek.
Onze ziel echter was volgens Plato immaterieel,
tijdloos en onvergankelijk.

Daarmee is de ziel onze permanente Vorm,
die tevens onderdeel uitmaakt
van de wereld der abstracties.

Bron: Nederlandse Wikipedia.

 

Martin Heidegger

 

Martin Heidegger (Meßkirch, 26 september 1889 – Freiburg im Breisgau, 26 mei 1976) was een Duitse filosoof. Hij wordt algemeen beschouwd als een van de grootste en invloedrijkste filosofen van de twintigste eeuw.

Zowel naar de inhoud van zijn werk als qua persoon is Heidegger niet onomstreden. Zijn zeer persoonlijke, vaak moeilijk te begrijpen taalgebruik is in de ogen van 'heideggerianen' fascinerend, hypnotisch en poëtisch. De invloed van zijn taalgebruik vindt men onder meer terug bij Sartre en Derrida. Datzelfde taalgebruik vindt echter geen genade in de ogen van bijvoorbeeld Adorno (Jargon der Eigentlichkeit) en Günther Grass (Hundejahre) die het als bombastisch en onontwarbaar jargon beschouwen.
...
In 1927 verschijnt zijn belangrijkste werk Sein und Zeit (SuZ; in de Nederlandse vertaling van M. Wildschut in 1998 verschenen als Zijn en Tijd). Daarin onderzoekt hij de fundamentele rol van de tijdelijkheid (gezien de dood) van het menselijk bestaan in de zin van dat bestaan, zowel objectief als subjectief. Het boek is deel 1 van een mislukt en afgebroken project. Hij laat onder andere zien hoe vanuit de onlosmakelijke verbondenheid met het bestaan (In-der-Welt-sein en Geworfenheit) de mens vanuit zijn zorg om zijn eigen bestaan, zich richtend op zijn eindige toekomst en vanuit die toekomst zijn verleden interpreterend, zijn huidige bestaan in zijn mogelijkheden vorm wordt gegeven. In zijn analyse van het Dasein treedt hij in debat met de grote filosofen en de wetenschap die hij te kort vindt schieten. Hij verwijt hen nooit diep genoeg over het zijn nagedacht te hebben. De gedachten over mens-zijn als Dasein, als in-der-Welt-sein, als Mitmensch-sein, als sein-zum Tode, opvattingen over het Niets, over eigenlijk en oneigenlijk leven, over angst en dood, over geworpenheid en Sorge zijn tot op vandaag basisbegrippen in de wijsbegeerte.

Kenmerkend voor Heidegger is zijn gebruik van vele nieuwe zelfbedachte Duitse woorden en begrippen (bijv. Dasein naast Sein), omdat hij de betekenissen van de standaardtermen uit zijn tijd ontoereikend achtte. Daardoor is op enkele paragrafen na SuZ voor 'beginners' moeilijk te lezen. Bovendien zijn de zinsconstructies door zijn haast en de complexiteit van het onderwerp niet altijd even eenvoudig. Om zijn werk toegankelijker te maken zijn er dan ook diverse inleidingen geschreven, ook in het Nederlands (Safranski (ned, du), Luckner (du), Inwood (ned, eng)).

...

GeestIn het algemeen wordt
met geest de essentie,
het wezenlijke, van iets aangeduid.

Het concept dat de dingen
niet alleen zijn zoals ze zich
aan ons presenteren,
maar daarnaast een diepere,
wezenlijke kern hebben,
is in veel gedachtegoed
terug te vinden.

In sommige betekenissen
is het begrip geest
verwant aan het begrip ziel.

Daarnaast wordt het begrip
in overdrachtelijke zin gebruikt,
zonder dat het
door een uitgebreide filosofie
onderbouwd wordt, bijvoorbeeld
in de betekenis van scheppende,
drijvende kracht.

Bron: Nederlandse Wikipedia

MystiekMystiek betreft
het hartstochtelijk streven
naar een persoonlijke vereniging
van de ziel met God.

De term mystiek verwijst ook
naar de achterliggende leer
over kennis en persoonlijke ervaringen
van toestanden van bewustzijn
voorbij de normale menselijke perceptie.


Ware mystiek is
in tegenstelling tot dogmatische religie
heel wetenschappelijk,
omdat het gebaseerd is op
empirisch bewijs en proefneming.
Bron: Nederlandse Wikipedia

 

Agnosticisme
Het agnosticisme is de filosofische leer
dat kennis van bovennatuurlijke verschijnselen
onmogelijk is.

Volgens agnosten
zijn religieuze ideeën
over vermeende bovennatuurlijke verschijnselen
niet met een traditionele wetenschappelijke aanpak te bewijzen.

Het woord is afgeleid van het Griekse gnosis (kennis) met het voorvoegsel a (niet). Letterlijk is dus een agnost "iemand die geen kennis heeft", die claimt geen kennis te kunnen bezitten over de vraag of er een God is of niet.

Het ontstaan van het woord "agnosticisme" is precies bekend: het werd voor het eerst gebruikt door de bioloog en voorvechter van het darwinistisch denken Thomas Henry Huxley (de grootvader van Aldous Huxley, de schrijver) op een bijeenkomst van de Metaphysical Society in 1869 te Londen. Later legde hij in detail uit wat hij bedoelde met de term, onder andere in het essay Agnosticism (1889); Huxley beschrijft zichzelf als iemand die een redelijke sterke overtuiging heeft dat de vraag of er een God is of niet "onoplosbaar" is.
Het antwoord op die vraag is volgens hem onkenbaar.Bron: Nederlandse Wikipedia.Reacties

 

 

 

Ontmoeting
met de natuur.
16 boom x263

Indianenboom 21 Mei 2011.

Toen ik Wolf in de vijver zag staan,
dacht ik aan de bijzondere boom
die ik tijdens het reizen van
mijn dromen had gezien.
Met slechts mijn geheugen als gereedschap
tekende ik voorzichtig de lijnen.
Ik wist nog niet wat het zou worden.
Ik kon niet weten dat er een droom verloren zou gaan.

Reacties

 

 

 

Ontmoeting
met de natuur 

16 boom x252

 

Indianenboom 7 Mei 2013

 

16 boom x255

 

Uitgesproken boom

 

Reacties

16 boom x237

Bomen 10 Mei 2013

Ontmoeting
met de natuur
die we zelf zijn
geworden.

Mei 2013.


16 boom x238

Jij en ik
samen
staan wij hier
in weer en wind.

16 boom x240

Blue trees

Er is verdriet gekomen
want boosheid
bestaat niet meer

jaloezie kent
zijn wortels in angst

er is stilte gekomen
nabij de blauwe bomen
en een eindeloze hunkering
naar genegenheid
is uit een droom gevlogen.

17 boom x19

We hebben het samen gedaan
de liefde in het duister van de nacht
het bracht onze harten samen
en nu zijn we hongerig
naar dat waar niemand aan dacht
je blijft bij me in mijn zoetste dromen.


17 boom x20

Ik weet niets over de taal van de bomen
in een droom ben je tot mij gekomen
en nu slenter ik in de liefde
met jouw rugzak in mijn hart.

Reacties

16 boom x222

Bomen uit het winterwoud.
Oude bomen - Datum: 10/11/07 -Weergaven: 177


16 boom x226

Een boom is een vaste plant met een verhoute stam
en een kroon (kruin).
Er is geen eensgezindheid over
de omschrijving van een boom.
De meeste definities noemen hoogte
(minimaal vier meter) en het bezitten van één stam.

Een boom kan afhankelijk van de soort
en de omstandigheden heel oud worden,
van vele honderden tot enkele duizenden jaren.
Zo kan de Japanse notenboom
meer dan 1000 jaar oud worden:
in China is de oudste Japanse notenboom
ongeveer 3500 jaar.
Wilg en populier behoren tot de boomsoorten
die meestal niet meer dan honderd jaar oud worden.

Vanwege het formaat spelen bomen vaak een hoofdrol
in een hele levensgemeenschap.


Bron: Nederlandse Wikipedia.

16 boom x227

Witte takken.


Reacties

16 boom x208

Zij wist de namen
van alle bomen
in het bos te noemen,
in Latijn uit haar hoofd,
Roemeens uit haar buik,
en Spaans uit haar tenen,
maar toen ik haar vroeg
naar de naam
van mijn boom,

bleef zij mij het antwoord schuldig.


16 boom x209

Twee bomen - x - indy

In de groene oerwouden van mijn
veel belovende dromen
de schoonheid van de natuur,
getekend door het leven,
zocht ik een weg in mijn gedachten.
Een weg langs mijn gedachte,
een gedachte langs mijn weg.
Of een plek waar ik naar toe kon.

 

16 boom x210

Red Trees

 

16 boom x216

Rug aan schors

Rug aan schors
staan wij samen
in dorst naar toekomst.

16 boom x261

India boom xsx

De intense geur van wierook omgringde
het slangenmens,
voor ons zat een lenige man in Lotushouding.
We keken met een doeltreffende eenzaamheid
naar de sierlijkheid van de boom.
De beeltenis van groei en groei verlangen.
Reacties
Duisternis
 

  

Lees de gedichten van Mobar Vorstkasteel, maar copieer ze niet zonder toestemming.
Mijn gedichten gaan over het gevoelslevenvan de mens.
Je kunt een aantal gedichten op deze site lezen,
ook is er een bundel te koop.

 

 


Mobar eigen website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mobar - tekstschrijver - op Internet:
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mobar Vorstkasteel
is het schrijverspseudoniem van
Henk van Dijk,
een autodidacte beeldend kunstenaar,
die zijn werken maakt in Amsterdam,
de hoofdstad van Nederland.


Neem eens een kijkje bij mijn schilderwerken,
diverse werken zijn te koop.

 
 
 
 

Mobar Vorstkasteel is de schrijversnaam van Henk van Dijk,

hij werd geboren in de jaren zestig van de vorige eeuw, maar is tegenwoordig
woonachtig in een gezellige straat in Amsterdam Oost.

Naast het schrijven hou ik mij met allerlei andere creatieve uitingen bezig,

zoals schilderen, tekenen, fotograferen, computerbewerkingen.
Mijn nieuwste beeldende werken hebben als onderwerp: Het gezicht. Het is werk waar ik nog mee bezig ben.

Ze zijn gemaakt in het najaar van 2013, en de serie is nog niet af. Onderwerp voor de tekeningen zijn dikwijls bomen.

25 boomtekeningen. 

Er komen nog nieuwe tekeningen bij.


In  de zomer van 2011 is mijn eerste gedichtenbundel verschenen:

Wolf in de vijver - Juli 2011 Een bundel met vijftig gevoelsgedichten.


Mijn tweede bundel laat nog even op zich wachten. De titel ervan is Droomschaduw.
Veel van mijn schrijfwerken ( gedichten en proza ) zijn te lezen op mijn eigen site:

Het land van iedereen
Belangrijkste personage in veel van mijn verhalen is Alfons.

Een aantal (work in progress)

verhalen over het turbulente leven van Alfons
zijn te lezen op: Alfons Bortano


Op de populaire gedichtensite 1001 gedichten zijn diverse gedichten van mij te lezen.

Verder publiceer ik op het gezellige gedichtenfreaks

en gedichten.nl.


Uit jouw stilte zijn de gedichten van Violette Zandheuvel ontstaan.

Maak vrijblijvend kennis met de gedichten van: Arnold Roodkop 

Of neem een kijkje in het leven van: Onslow Mekkingtos 


                   Of neem een kijkje in het leven van: Hubert Stuipje
Geef jezelf de kans om te genieten van de natuurfoto's op mijn weblog.

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Het land van iedereen - gedichten en korte verhalen.

 

 

 

 

 

 

Mobar op Korte verhaaltjes

 

 

Mobar op 1001


Korte Verhalen en verhaaltjes

 

 

 


 

 


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl