mobar.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste artikelen

 

 

 

 

 

 

Is dit liefde?

Dronken in een woeste roes
zie je de kleuren van de nacht
 
doof en verbolgen
door de landelijke politiek
in jouw winterjas
kom je bij me
voor wat liefde
 
je vervreemdt me niet
zelden ontdoe ik
mij meer van mezelf

naakter dan een waarheid
eenvoudiger van ziel
 
je ontroert me
dat is iets heel anders
dan stil zitten
 
nu je naast me ligt
hoor ik jouw zware adem
na het ontworstelen
van jouw lichaamscrisis
zwaarmoedig klinkend
 
alsof de depressie
dieper in je is geslopen
en er een blanke kater
in jouw bonzend hart woont
een kater die voorlopig
niet van plan is
om te gaan verhuizen
 
een landloper ben je
en van een kale kip
valt niets te plukken
je weet geen raad
wijst niemand na
 
lief in jouw wijsheid
ondeugend in jouw daden
heb ik je onvoorwaardelijk lief

zoals een vrouw een man lief mag hebben
door al mijn ronde tederheid
 
ik streel jouw blonde haren
met mijn laatste liefdesadem
en sla het electorale boek dicht
 
totdat de vrijmoedige ochtend
een nieuw verhaal over leven begint

ik hou van je met heel mijn zwijgen.


 


© Violette Z.. Dit werk blijft te allen tijde eigendom van de auteur. Zonder zijn/haar toestemming mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen.


24 augustus 2016 02:12

 

Intieme taal van leven

Beluister hoe het is
nu liefde blijft bewegen

er is geen mooiere zomer
zo dichterlijk intiem
in het duin gelegen

nu je spreekt in lichaamsstalen
zullen we nooit meer echt verdwalen.


 


© Violette Z.. Dit werk blijft te allen tijde eigendom van de auteur. Zonder zijn/haar toestemming mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen.
 
 
 
Zo mooi, hier kun je toch niet aan voorbij gaan,
<img src='img/smileys/yes2.gif' alt='(y)' Title='(y)'>zo klein alles ineen..van genoten.Reacties

 

 

Amsturia - Silvanapark


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 boom x141

Barsten in de levensboom

16 boom x141

Barsten in de levensboom

16 boom x144

Hij staat daar in het landschap
gewoon een hand en hem te zijn.

16 boom x145

Oude bomen

Melancholie is volledig
eenzaamheid niet leeg
en nimmer leeg gebleven

ik moet leren leven met een ander
die meer om mij geeft
dan jij ooit nog zal kunnen

we zijn slechts door wanhoop
met elkaar verbonden
maar wel door datgene
dat boven de materie uitstijgt

in vergelijking
tot jouw abstracte objectiviteit
meen zelfs ik
de bron van mijn sarcasme
te kunnen achterhalen

wat is ruimte?
wat is tijd?

ik onderzoek geen realiteit
omdat waanzin geen moraal heeft

ik tast in duister
met mijn aangezicht als zelfportret
ik lees mijn naam op oude bomen.


Auteur: mobar
Geplaatst op: 11 May 2006
Categorie: Andere

Boom 17 maart 2012


Het verzet is niet oneindig,
maar zal zich steeds opnieuw
spontaan ontwikkelen.
Reacties


Gevleugelde identiteit
 
Identiteit van mijn dromen
verbonden met vleugels
van ongebonden vogels
naar een horizon, ver weg
in het dichtbije van natuur
ben ik bladzijde in leegte
volheid van jouw verlangen
intens onzeker in het avontuur.2016
 

© Jeroen Splinterman. Dit werk blijft te allen tijde eigendom van de auteur. Zonder zijn/haar toestemming mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen.
Reacties

23 november 2016 18:15

 

De dichter verliefd

Als jij ooit nog verliefd wordt
dan is het op een dichter
er zijn er vast wel
zoals ik die mijmeren over liefde

in jouw donkergrijze ogen
de groene glimlach van een kind
zo heb ik de liefde verwoord
en al voel ik me verloren
ik geloof erin, in ieder woord
de weldaad van jouw mooi gevormde lippen
het kleine kuiltje in jouw fraaie kin
voor mij zijn illusies niets meer dan wonderen
jij bent het mooiste wonder dat ik bemin

want verliefd op een dichter
het leven veel lichter
de nodige schaduw
in dit zonnige oord

je raadt het al ik ben die dichter
maar ik geef jou het laatste woord.


 


 


© mobar. Dit werk blijft te allen tijde eigendom van de auteur. Zonder zijn/haar toestemming mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen.
 
 
En mijn laatste woord is: prachtig gedicht ! 
 
Ja, zo mooi !!!!Reacties

Filosofie en andere wetenschap


De filosofie of wijsbegeerte
is de oudste theoretische discipline

(zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v.Chr.) die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Een beoefenaar van filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.
...
De term esthetica komt uit het Grieks en betekent waarneming.
...
Wat is goed? Wat zouden wij goed of slecht moeten vinden?

Dit zijn centrale vragen binnen de ethiek.
...
KennistheorieKennistheorie, ook bekend als "epistemologie", "kennisleer" of "kentheorie",

is een tak van de filosofie die er op gericht is na te gaan welke criteria bepalen wat gerechtvaardigde kennis is.De milieufilosofie is een filosofisch vakgebied dat zich bezighoudt met de relatie tussen mens en milieu vanuit een filosofisch perspectief. Onderdelen van de milieufilosofie zijn bio-ethiek, ecofeminisme en ecotheologie.Bron: Nederlandse Wikipedia.

 

Plato Allegorie
In
de allegorie van de grot
doet Plato (428 v.Chr. - 347 v.Chr.)
zijn opvattingen uit de doeken
over het mens-zijn
en de menselijke kennis
in relatie tot de realiteit.


...
Ons lichaam, dat waarneembaar is,
is ondergeschikt aan fysische wetten
en bevindt zich binnen ruimte en tijd.

Het ontstaat en verdwijnt weer,
is niet perfect of
op twee verschillende momenten identiek.
Onze ziel echter was volgens Plato immaterieel,
tijdloos en onvergankelijk.

Daarmee is de ziel onze permanente Vorm,
die tevens onderdeel uitmaakt
van de wereld der abstracties.

Bron: Nederlandse Wikipedia.

 

Martin Heidegger

 

Martin Heidegger (Meßkirch, 26 september 1889 – Freiburg im Breisgau, 26 mei 1976) was een Duitse filosoof. Hij wordt algemeen beschouwd als een van de grootste en invloedrijkste filosofen van de twintigste eeuw.

Zowel naar de inhoud van zijn werk als qua persoon is Heidegger niet onomstreden. Zijn zeer persoonlijke, vaak moeilijk te begrijpen taalgebruik is in de ogen van 'heideggerianen' fascinerend, hypnotisch en poëtisch. De invloed van zijn taalgebruik vindt men onder meer terug bij Sartre en Derrida. Datzelfde taalgebruik vindt echter geen genade in de ogen van bijvoorbeeld Adorno (Jargon der Eigentlichkeit) en Günther Grass (Hundejahre) die het als bombastisch en onontwarbaar jargon beschouwen.
...
In 1927 verschijnt zijn belangrijkste werk Sein und Zeit (SuZ; in de Nederlandse vertaling van M. Wildschut in 1998 verschenen als Zijn en Tijd). Daarin onderzoekt hij de fundamentele rol van de tijdelijkheid (gezien de dood) van het menselijk bestaan in de zin van dat bestaan, zowel objectief als subjectief. Het boek is deel 1 van een mislukt en afgebroken project. Hij laat onder andere zien hoe vanuit de onlosmakelijke verbondenheid met het bestaan (In-der-Welt-sein en Geworfenheit) de mens vanuit zijn zorg om zijn eigen bestaan, zich richtend op zijn eindige toekomst en vanuit die toekomst zijn verleden interpreterend, zijn huidige bestaan in zijn mogelijkheden vorm wordt gegeven. In zijn analyse van het Dasein treedt hij in debat met de grote filosofen en de wetenschap die hij te kort vindt schieten. Hij verwijt hen nooit diep genoeg over het zijn nagedacht te hebben. De gedachten over mens-zijn als Dasein, als in-der-Welt-sein, als Mitmensch-sein, als sein-zum Tode, opvattingen over het Niets, over eigenlijk en oneigenlijk leven, over angst en dood, over geworpenheid en Sorge zijn tot op vandaag basisbegrippen in de wijsbegeerte.

Kenmerkend voor Heidegger is zijn gebruik van vele nieuwe zelfbedachte Duitse woorden en begrippen (bijv. Dasein naast Sein), omdat hij de betekenissen van de standaardtermen uit zijn tijd ontoereikend achtte. Daardoor is op enkele paragrafen na SuZ voor 'beginners' moeilijk te lezen. Bovendien zijn de zinsconstructies door zijn haast en de complexiteit van het onderwerp niet altijd even eenvoudig. Om zijn werk toegankelijker te maken zijn er dan ook diverse inleidingen geschreven, ook in het Nederlands (Safranski (ned, du), Luckner (du), Inwood (ned, eng)).

...

GeestIn het algemeen wordt
met geest de essentie,
het wezenlijke, van iets aangeduid.

Het concept dat de dingen
niet alleen zijn zoals ze zich
aan ons presenteren,
maar daarnaast een diepere,
wezenlijke kern hebben,
is in veel gedachtegoed
terug te vinden.

In sommige betekenissen
is het begrip geest
verwant aan het begrip ziel.

Daarnaast wordt het begrip
in overdrachtelijke zin gebruikt,
zonder dat het
door een uitgebreide filosofie
onderbouwd wordt, bijvoorbeeld
in de betekenis van scheppende,
drijvende kracht.

Bron: Nederlandse Wikipedia

MystiekMystiek betreft
het hartstochtelijk streven
naar een persoonlijke vereniging
van de ziel met God.

De term mystiek verwijst ook
naar de achterliggende leer
over kennis en persoonlijke ervaringen
van toestanden van bewustzijn
voorbij de normale menselijke perceptie.


Ware mystiek is
in tegenstelling tot dogmatische religie
heel wetenschappelijk,
omdat het gebaseerd is op
empirisch bewijs en proefneming.
Bron: Nederlandse Wikipedia

 

Agnosticisme
Het agnosticisme is de filosofische leer
dat kennis van bovennatuurlijke verschijnselen
onmogelijk is.

Volgens agnosten
zijn religieuze ideeën
over vermeende bovennatuurlijke verschijnselen
niet met een traditionele wetenschappelijke aanpak te bewijzen.

Het woord is afgeleid van het Griekse gnosis (kennis) met het voorvoegsel a (niet). Letterlijk is dus een agnost "iemand die geen kennis heeft", die claimt geen kennis te kunnen bezitten over de vraag of er een God is of niet.

Het ontstaan van het woord "agnosticisme" is precies bekend: het werd voor het eerst gebruikt door de bioloog en voorvechter van het darwinistisch denken Thomas Henry Huxley (de grootvader van Aldous Huxley, de schrijver) op een bijeenkomst van de Metaphysical Society in 1869 te Londen. Later legde hij in detail uit wat hij bedoelde met de term, onder andere in het essay Agnosticism (1889); Huxley beschrijft zichzelf als iemand die een redelijke sterke overtuiging heeft dat de vraag of er een God is of niet "onoplosbaar" is.
Het antwoord op die vraag is volgens hem onkenbaar.Bron: Nederlandse Wikipedia.

Reacties

Violette leest: Communiceren

 

 

 

Taal

 

uit de ronding van het water
brak de lip de hand
brak de woordgroep
braken beelden.

uit het spoelen
uit het vloeien

brak een eerste zin zich
naar de oppervlakte.
Catharina van der Linden

 

           

 

 

 

 

Zei ze

Zei ze hadden we nieuwe ontferming
besteld wij, ze zouden die brengen,
de nieuwe ontferming, op vrijdag.
Zeggen ze vrijdag kan het op zaterdag.
Zeggen we ja, maar dan wel in
de morgen. Zeggen ze gaat niet,
dat gaat niet, de morgen. Zegt mijn
man goed, dan kom ik die zelf halen,
zaterdag dan in de morgen, dat kan?
Ja dat kan, zeggen ze. Komt hij daar,
zaterdag, nergens ontferming. Zegt hij
hoezo niet, die zou er toch wezen?
Nee nee, die is er niet, komt u maar
vrijdag. Zegt hij wat vrijdag, ik moet
die meteen. Zeggen ze gaat niet, de
is nog niet binnen. Zegt hij u zei toch
dat die er nu was? Zeiden ze
moeten we zeggen van niet dan,
wilt u dat horen,
van zeggen van niet?


Joke van Leeuwen

 

 

 

Net als ik zeg

 

Net als ik zeg: er is niets meer,
ik ben niets meer, hoor ik wat.

En het begint weer helemaal
opnieuw:
daar heb je mij weer.

Als ik het zelf niet was,
help jij mij dan zeggen
wie ik ben.

 

 

Hans Faverey

 

 

 

 

 

Brieven uit het buitenland

 

Ik kom van elders, elders, maar vanwaar?

Een emigrant, de opdracht ging verloren,

onwennig ligt de taal mij in de oren,

ik praat en loop en werk en speel het maar.

 

Ik woon in deze stad al menig jaar,

ging langer, korter onder andre torens,

lag ziek in Zuid, ging jeugdig door het Noorden,

ik adem, ik bemin en droom het maar.

 

Waarom herhaaldelijk de wet vergeten,

en zoveel codes, wegen nimmer weten?

Staat de verhuisman om de hoek al klaar?

 

Ik ben van ongeschreven post bezeten,

brieven bij nacht, van thuis. Ik lees en staar.

Van elders komen ze, god weet van waar.

 

Max DendermondeReacties
Jij nam geen genoegen met een placeboJouw lichaamstaal kon niets verhullen. Mannen en vrouwen, ze keken graag naar jouw onverwachte onbevangen schoonheid. Meisjes en jongens ze luisterden graag naar jouw liedjes. Je had wat de mensen muze noemde, je was begaafd en muzikaal.
Ze hadden je gevraagd voor een toespraak over liefde en vrede in de wereld, en de ware betekenis van vriendschap, maar je weigerde, je was geen podiumbeest, veel te verlegen voor een toespraak voor een zaal met onbekende mensen. Je deelde jouw kennis over de betekenis van het leven slechts met vrienden, die er over wisten, en die het niet erg vonden dat je geen podiumbeest was.

Ze hadden je een mandaat kunnen geven, om een perfecte analyse te maken van alle oorlogshandelingen, die er in een eeuw tijd werden uitgevoerd. En als je dat mandaat had gekregen, was je na het schrijven van het onderzoeksrapport zo moe geworden dat je snakte naar de eenvoud van de liefde, want waar liefde was bestonden geen oorlogen. Je kreeg het mandaat niet, je begon te lezen in een verhaal geschreven door een onbekende schrijver, die beweerde dat hij in Amsturia woonde, maar je had geen idee of het waar was.
Het was maar de vraag of jij wist waar je aan begonnen was, toen je er voor gekozen had het verhaal van die schrijver te gaan lezen. Je verwachtte misschien te veel, en je had misschien te weinig in gedachten.
Je was hier voor een liefdesgeschiedenis dacht je. Zo'n romantische gebeurtenis die zich telkens weer afspeelde tussen twee mensen die veel voor elkaar voelden, maar je voelde niet veel hechting met dit verhaal. Je durfde je niet te binden, de fantasie van de schrijver deed je aarzelen. Moest je daar wel in mee gaan, je woonde zelf in een dorp op het platteland, en je vond de stadsbewoners maar vreemde mensen. Je dacht dan ze anders met de liefde omgingen, veel minder romantisch dan zoals jij het had geleerd.
Het was ook moeilijk om bij een verhaal direct te voelen, dat er iets wonderbaarlijk ging gebeuren, het was niet gewoon zichtbaar zoals in de natuur.
Je wist niet wie de schrijver was, het kon iedereen zijn, een intelligente heer, een kwajongen of een schavuit. Woorden zeiden niet zoveel als je het heerschap niet kon zien. Misschien babbelde hij maar een eindje weg, en interesseerde het hem niet wat ze over hem dachten, zolang ze zijn verhaal maar lazen. Misschien liep hij wel verward in de supermarkt, en was hij die meneer die steeds andere burgers in de weg liep.
Misschien had hij een mandaat gekregen om over een liefdesgeschiedenis te schrijven, maar wist hij zelf niets over de liefde, en verzon hij alles naast het nachtkastje. Waarschijnlijk was hij net als jij geen podiumbeest, maar hield hij de geheimen over het leven voor zichzelf zonder deze met zijn lezers te delen,
Het was maar de vraag of hij jouw aandacht wist vast te houden, deze eerste dag, die zojuist was begonnen met bruisende champagne en de belofte om het dit jaar, het laatste jaar van de eeuw allemaal beter te doen, dan die honderd jaar die voorbij waren gegaan, met alles wat de mensheid had te bieden, aan oorlog en drama en ziekte en bedrog.

Misschien moest de schrijver honderd jaar wachten, en dan eens met zijn verhaal gaan beginnen.
Dan konden we zien of er nog iets over was van wat hij ooit heeft beweerde. Maar waarschijnlijk werd hij niet zo oud, en stopte jij voortijdig met het lezen van dit verhaal.
Of gaf je hem een mandaat om zijn verhaal nog eens opnieuw te herschrijven, maar dan zonder geweld, agressie en onbehoorlijk gedrag. Je haalde hem over om zijn podium vrees te overwinnen.
Jouw lichaamstaal kon niets verhullen, je was verliefd op de schrijver van dit verhaal.

Het was de eerste dag van het laatste jaar van de eeuw, de mensen in Amsturia liepen nog te geeuwen, en boven de huizen in de steeg bij de haven, vlogen en krijsten de meeuwen.
Het leven was voor jou lang niet altijd gemakkelijk, maar een ding wist je zeker:
Je nam geen genoegen met een placebo voor wat jij beschouwde als de echte liefde.
 
© mobar. Dit werk blijft te allen tijde eigendom van de auteur. Zonder zijn/haar toestemming mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen.
 
 
 
 
Een ontroerend en weemoedig verhaal; met een tikkeltje spijt aan het einde.
Mooi!
 
Maart 2017
Reacties

Hennepzaad is één van de beste en rijkste plantaardige bronnen van eiwitten. 100 gram gepeld hennepzaad bevat 30 gram aan eiwitten en deze zijn opgebouwd uit alle essentiële aminozuren. Essentiële aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten die ons lichaam niet zelf kan maken. De mens is volledig afhankelijk van voeding om in deze behoefte te voorzien.

Hennepzaad bestaat voor 9% uit omega-3 vetzuren en ondersteunt daardoor het in stand houden van een verantwoord cholesterolgehalte. Dit gunstige cholesterol effect wordt al bij een dagelijkse inname van 25 gram (2,5 eetlepel) hennepzaad (min. 2g alfa-linoleenzuur (omega-3 vetzuur)) verkregen.

Gezondheidsondersteunende eigenschappen van hennepzaad:
- Omega-3 vetzuren: Verlagen het risico op hart- en vaatziekten en werken ontstekingsremmend. Ze hebben een gunstig effect op hartritmestoornissen, bloedstolling en de vaatwand-functie. Daarnaast verbeteren ze de werking van je hersenen en verhogen je weerstand.
- Plantaardige eiwitten: Voor het herstel van spieren en aanmaak van cellen. Plantaardige eiwitten zijn betrokken bij veel regelprocessen in het lichaam, zoals de spijsvertering, het immuunsysteem en hormoonsystemen.
- Vezels: Bevorderen de groei van darmbacteriën, verbeteren de darmperistaltiek en verhogen de darmpassagesnelheid. Vezels zorgen voor een makkelijkere stoelgang en verminderen de kans op obstipatie. Daarnaast zorgen ze ervoor dat koolhydraten langzamer door je lichaam worden opgenomen.

Reacties

Het prikkelbare darm syndroom (PDS) is een veelvoorkomende aandoening in de westerse wereld. Het is onduidelijk hoeveel mensen precies last hebben van PDS omdat lang niet iedereen bij de (huis)arts terecht komt met klachten. Er wordt gezegd dat 5 - 20 % van de Nederlandse bevolking last heeft van PDS. De diagnose wordt vooral gesteld bij jongvolwassenen. PDS komt ongeveer twee keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen.

PDS behoort tot de zogenaamde functionele buikklachten of functionele maagdarmklachten. Wanneer bij onderzoek geen zichtbare afwijkingen worden gevonden maar de klachten we aanhouden, wordt de diagnose PDS gesteld. De klachten worden veroorzaakt door een overgevoelige darmwand of verstoorde bewegingen van de darm.


meer informatieReactiesMeeting met de zombies

De nacht dwaalt langs huisdeuren, voor vreemden gesloten, de deuren op slot, maar ergens in een verlaten krottenwijk ligt er een oude grot. De zombies zijn op zoek naar niets, in trieste geuren, lijken op een fiets, het maanlicht reikt wat kleuren aan, zwartgallig is dit droombestaan.

Zonder bezittingen loopt de woordaap naar het troostlicht van de gewone sterveling, een knappe hoer prostitueert zich achter het raam, ze reikt de nacht wat hapjes aan.

Omringd door geschilderde geesten om het duister te verdrijven, loopt de zombie naar de oude grot, zijn huwelijksnacht in het schavot. Hij probeert de werkelijkheid te ontvluchten, de burgerij kan hem niet luchten. Maar in het duister van de nacht, die ene maagd die op hem wacht, die wil hij wel begeren, een huwelijkslesje leren.

Maar och wat dom zijn tenen krom, de andere zombies weten ook van wanten en lezen dagelijks de kranten. Zij weten wat een zombie behaagd, reeds iedere dag een nieuwe maagd, ze hebben elkaar zo uitgedaagd. En als je het aan een vreemde vraagt dan is er geen geweten dat knaagt, allemaal op weg naar dezelfde grot, de meeting met de zombies is een genot, voor wie zichzelf niet graag bedot.

 

 

 


© mobar. Dit werk blijft te allen tijde eigendom van de auteur. Zonder zijn/haar toestemming mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen.

Reacties
Duisternis
 

  

Lees de gedichten van Mobar Vorstkasteel, maar copieer ze niet zonder toestemming.
Mijn gedichten gaan over het gevoelslevenvan de mens.
Je kunt een aantal gedichten op deze site lezen,
ook is er een bundel te koop.

 

 


Mobar eigen website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mobar - tekstschrijver - op Internet:
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mobar Vorstkasteel
is het schrijverspseudoniem van
Henk van Dijk,
een autodidacte beeldend kunstenaar,
die zijn werken maakt in Amsterdam,
de hoofdstad van Nederland.


Neem eens een kijkje bij mijn schilderwerken,
diverse werken zijn te koop.

 
 
 
 

Mobar Vorstkasteel is de schrijversnaam van Henk van Dijk,

hij werd geboren in de jaren zestig van de vorige eeuw, maar is tegenwoordig
woonachtig in een gezellige straat in Amsterdam Oost.

Naast het schrijven hou ik mij met allerlei andere creatieve uitingen bezig,

zoals schilderen, tekenen, fotograferen, computerbewerkingen.
Mijn nieuwste beeldende werken hebben als onderwerp: Het gezicht. Het is werk waar ik nog mee bezig ben.

Ze zijn gemaakt in het najaar van 2013, en de serie is nog niet af. Onderwerp voor de tekeningen zijn dikwijls bomen.

25 boomtekeningen. 

Er komen nog nieuwe tekeningen bij.


In  de zomer van 2011 is mijn eerste gedichtenbundel verschenen:

Wolf in de vijver - Juli 2011 Een bundel met vijftig gevoelsgedichten.


Mijn tweede bundel laat nog even op zich wachten. De titel ervan is Droomschaduw.
Veel van mijn schrijfwerken ( gedichten en proza ) zijn te lezen op mijn eigen site:

Het land van iedereen
Belangrijkste personage in veel van mijn verhalen is Alfons.

Een aantal (work in progress)

verhalen over het turbulente leven van Alfons
zijn te lezen op: Alfons Bortano


Op de populaire gedichtensite 1001 gedichten zijn diverse gedichten van mij te lezen.

Verder publiceer ik op het gezellige gedichtenfreaks

en gedichten.nl.


Uit jouw stilte zijn de gedichten van Violette Zandheuvel ontstaan.

Maak vrijblijvend kennis met de gedichten van: Arnold Roodkop 

Of neem een kijkje in het leven van: Onslow Mekkingtos 


                   Of neem een kijkje in het leven van: Hubert Stuipje
Geef jezelf de kans om te genieten van de natuurfoto's op mijn weblog.

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Het land van iedereen - gedichten en korte verhalen.

 

 

 

 

 

 

Mobar op Korte verhaaltjes

 

 

Mobar op 1001


Korte Verhalen en verhaaltjes

 

 

 


 

 


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl