mobar.punt.nl

 

Drie bronnen

 

In de bedroefde steppe van het leven

Welt op drie plaatsen een geheime bron:

De bron der jeugd, door overmoed gedreven,

Kolkend en bruisend, fonkelt in de zon.

Kastalia, de bron van de poëten,

Stilt met haar stroom de bannelingen smart

De laatste, koele bron van het vergeten,

Lenigt het zoetst het branden van het hart.

 

Aleksandr S. Poesjkin

 

 

 

Afscheid

 

Ik waag het in gedachten even

Jouw beeld te strelen, nog één keer

Vol vuur de droom te doen herleven,

En in een zalig, schuchter beven

Herinner ‘k me jouw liefde weer.

 

De jaren zijn voorbijgevlogen,

Alles verandert, zo ook wij.

Jij bent reeds in des dichters ogen

Met ’t somber grafkleed overtogen,

Mijn leven is voor jou voorbij.

 

Aanvaard mijn afscheid in genade,

Zoals, vriendin uit vroeger tijd,

Een vrouw het sterven van haar gade;

Omhelst voor hij wordt weggeleid.

 

 

 

 

 

Elegie

 

De uitgedoofde vreugd der wilde jaren

Blijft als een doffe roes mijn hart bezwaren.

De droefheid om 't verleden zal als wijn

Bij 't ouder worden des te sterker zijn.

Mijn pad is uitzichtloos. Gezwoeg en lijden

Zal mij de woeste toekomstzee bereiden.

 

Maar, vriend, voor sterven is het nog geen tijd;

Leven wil ik, opdat ik denk en lijd;

Ik weet dat tussen droefheid, angst en zorgen

Soms een moment van vreugde ligt verborgen,

Waarin ik weer van harmonie geniet

Of tranen om een mooie vondst vergiet,

Misschien, - aan 't einde van mijn droevig leven -

Zal Liefde mij een laatste glimlach geven.

 

 

Aleksandr S. Poesjkin

 

Reacties

Gertrude Stein (1874 - 1946)


America by Gertrude Stein
.
Once in English they said America. Was it English to them.
Once they said Belgian.
We like a fog.
Do you for weather.
Are we brave.
Are we true.
Have we the national colour.
Can we stand ditches.
Can we mean well.
Do we talk together.
Have we red cross.
A great many people speak of feet.
And socks.


Reacties

American Poets and Poems

 

Allen Ginsberg

Allen Ginsberg
Paterson, 3 juni 1926 - New York, 6 april 1997.
.................................................

Dylan Thomas


Do Not Go Gentle Into That Good Night by Dylan Thomas
.
Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.
.
Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.
.
Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of the light.
.
Wild men who caught and sang the sun in flight,
And learn, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.
.
Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
Rage, rage against the dying of the light.
.
And you, my father, there on that sad height,
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.
.

 

Emily Dickinson

Emily Dickinson.......
enkele fragmenten uit haar dichtwerk....
....
Het Brein – is weidser dan de Lucht –
Het Brein is dieper dan de zee –
Het Brein weegt net zoveel als God –

547
Ik zag een Stervend Oog
Alsmaar door een Kamer rennen –

 

 

Stanley Kunitz

Stanley Kunitz
Worcester (Massachusetts), 29 juli 1905
– New York City, 14 mei 2006.
.....................................
Ten tijde van zijn leven werd hij door
veel critici als de beste nog in
leven zijnde Amerikaanse dichter beschouwd.
Zijn poëzie werd en wordt dan ook alom geprezen.
.
.
.

First Love by Stanley Kunitz
.
At his incipient sun
The ice of twenty winters broke,
Crackling, in her eyes.
.
Her mirroring, still mind,
That held the world (made double) calm,
Went fluid, and it ran.
.
There was a stir of music,
Mixed with flowers, in her blood;
A swift impulsive balm
.
From obscure roots;
Gold bees of clinging light
Swarmed in her brow.
.
Her throat is full of songs,
She hums, she is sensible of wings
Growing on her heart.
.
She is a tree in spring
Trembling with the hope of leaves,
Of which the leaves are tongues.
.
.
.


Reacties

Het afscheid

En dan verstomt het hart
en al het rumoer, het verbaasde in katzwijm vallen
en deze razende vogels
met hun zoete stemmen
vouwen de vleugels dicht -

ze blijven naar je staren, teruggekeerd
roerloos op de takken van het hart
kijken ze met hun kleine dierenogen
hoe je weggaat

maar bij jouw afscheid, het laatste
de kalme verwondering
die je schenkt met je gezicht
over je volmaakte schouders
zouden ze opnieuw klaarstaan
om omhoog te vliegen, tumult te maken, te krijsen.


Uit: Hij zou wie dan ook bemind hebben (2003)

Reacties

De Nederlandse Poëzie blz 11 -750

Datum: 6-5-2008
Weergaven: 848
 

De Nederlandse Poëzie blz 11 -750

Album: Nederlands taalgebied
Datum: 23-1-2008
Weergaven: 1629
Nederlands taalgebied

Lijst van Nederlandstalige dichters
Lijst van literatuurprijzen
.
........................................................
Het Nederlands is een Indo-Europese en Germaanse taal,
die wereldwijd door circa 23 miljoen mensen
als moedertaal en/of cultuurtaal wordt gesproken.
...

"U treft ze hier dus allen aan"
Gerrit Komrij

Om voorlopig wat meer overzicht te krijgen
heb ik alvast een lijstje van te lezen
gedichten gemaakt.Er staan, zoals de titel al vermeld,
meer dan duizend gedichten
in deze handige paperback.
"U treft ze hier dus allen aan"
Gerrit Komrij
Om voorlopig wat meer overzicht te krijgen
heb ik alvast een lijstje van te lezen
gedichten gemaakt.
Let op, deze lijst is niet compleet
ik heb een selectie gemaakt.
Op volgorde van
geboortedatum...
.................
Geboren
1776-1830
...
blz 11-251

A.C. W. Staring
1767-1840

HET VERSCHIJNSELJohannes Immerzeel jr.
1776 -1841


AAN EEN JONGE DICHTER

Ik las uw versje, lieve vrind!
En 'k vond het droevig leeg van zin,
Maar opgepropt van ijdle wind;
..
etc.
....

blz 25
.

ADAMS GEWAARWORDINGEN,
BIJ HET EERSTE ONDER - EN OPGAAN DER ZON

Het scheppend Woord, dat wondren baarde,

.........................

blz 11-251

Johannes Immerzeel jr.
1776 -1841
AAN EEN JONGE DICHTER
Ik las uw versje, lieve vrind!
blz 25
.
H.A Spandaw
1777-1855
DE MENS
blz 31

.

Jacob van Lennep
1802-1868

blz 84

AAN EEN ROOSJE
Zachtgekleurde lentebloesem
.

Bernard ter Haar
1806-1880

WANNEER DE NACHT...

.
Jan Francois Brouwenaar
1815-1849

EENZAAMHEID
HOOGTE EN DIEPTE
blz 158
...
.
A. Winkler Prins
ONWEDER

....

J.J.L. Ten Kate
1819-1889

blz 197
EERSTE LIEFDE
Die zachte en toch zo wilde drift, die vreugd
En ........................................

...

H.B. Peeters
1825-1893

HET MEER
Het meer is lieflijk
.
Carel Vosmaer
1826-1888
VIVISECTIE
blz 231
.
Guido Gezelle
1830-1899
O DICHTERSGEEST
blz 251
...Emanuel Hiel
1834 -1899

WARE IK ÉÉNS GOD
blz 265
.

Marie Boddaert
1844-1914

MIJN ZIEL IS IN MIJ
blz 289
.
C. Honigh
1845-1896
DE AVOND HEEFT DE ONTROERENDE GOLVEN
blz 290

.

Jacob Winkler Prins
1849-1904

BUI
blz 300

.
J.H. de Veer

REGEN
blz 304

.

F.L. Hemkes
1854-1887

DE SCHADUW VAN DE DOOD
blz 309

Willem Kloos
1859-1938

IK WEEN OM BLOEMEN
blz 327

AVOND

ZELF-VERANDERING
.

Augusta Peaux
1859-1944

EEN VLIERSTRUIK
De schermentrossen van de vlierstruik hangen

blz 333

VOORJAARSLANDSCHAP

.
Jacques Perk
1859 -1881

STORM
De storm loeit door de ...
blz 338
...

Hélène Swarth
1859-1941

DE WEG IN 'T WOUD
blz 341

MEDELIJDEN

.


Edward B. Koster
1861-1937

ONTWAKEN
't is buiten kalm. He lomm'rig dorpje ligt
Met daken puntig tussen ronde bomen,


blz 351

...
J. H. Leopold
1865 -1925
STAREN DOOR HET RAAM

blz 375

.
Albert Verwey
1865-1937


DE CROCUS

blz 383

HET RAADSEL

.
Frans Bastiaanse
1886-1947

NACHTLIED
De vleermuis zwingt om 't donker huis,
ik moet mijn venster sluiten;
blz 390

.

J.K Rensburg
1870-1943

VERRAAD VAN FABRIEKSGEHEIM

blz 415

...


C.S. Adama van Scheltema
1877-1924

AVONDGEBED
De avond is gevallen,
De dag gaat dood,-
...
blz 437
.

S. Bonn
1881 -1930

HET WERK
Bij dag buig ik gewillig en strijk loon
mijn zwarte hand gedurig in zijn arbeid,
blz 455
.........

Willem Elschot
1882-1960

BRIEF
blz 486

...

Jopie Breemer

SNEEUW

blz 483

Jan van Nijlen 1884-1965
(vanaf blz 495)


Blz 502 -750

.
J. Philip van Goethem 1885-1913
blz 503
MIJN HANDEN LIGGEN
WIE DIEPER VOELEN
.
P.N van Eyck 1887-1954
blz. 519
DE TUINMAN EN DE DOOD
.
Christiaan Terpstra 1895
EX LIBRIS
blz 582
.
Nes Tergast 1896-1974
WANDELING
blz 600
.
Jef Last 1898-1972
RUST
blz 617
.
H. Marsman 18999-1940
AMSTERDAM
blz 637
HERINNERING AAN HOLLAND
Denkend aan Holland
zie ik brede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
etc.
LANDSCHAP
.
Maurice Gilliams 1900
GEDROOMD GELUK
Gij proeft de weemoed niet van een dun Frans boek,
etc.
blz 655
.
Jan Campert 1902-1943
VERLAINE STERFT
Een kamer, een tafel, een bed,
etc.
blz 666
.
Ida G. M. Gerhardt
1905
blz 687
NA DE DAG
Nog bergt de grond gegiste zon
etc.
.
W. Hessels
1906 -1949
blz. 695
DICHTEN
Dichten is dromen met open ogen
etc.

.
N. E. M. Pareau
1906
blz 701
BOSGEZICHT
AAN DE GANZEN
.
M. Vasalis
1909
DE IDIOOT IN HET BAD
blz 709
.
J.B Charles
1910
WAARHEEN DAARHEEN


Reacties


De plek

Vandaag zie je
de donkere plek in je schaduw

een hart dat ontwaakt
en trilt als een klavervorm
aan de kaspische zee

waarvan de onuitroeibare echo
alleen door dieren wordt gehoord

het hart van een struikrover
die cicaden eet

het gif proeft in de bes
en in het gif het tegengif.

Hij verzekert je ervan
dat jij in de zon prijsgeeft

wat seizoenen lang
onder je vel verborgen blijft

een satellietkarakter
dat je aanstuurt
in gevangen schap

de misdaad niet bedekt
maar wel het moment
om hem te begaan.

 

Jan-Willem Anker

 

 

 

 Tegen het verdwalen

 

 

 

Lente. De stilte is krols.
Een lach komt ten val
aan geluk.

Twee vliegen breken
het raam, weten
dat het je de das omdoet

als je voorgoed je lijfs-
behoud aan gene zijde
ervan zoekt

rommelt de lucht
nabij, stommelt
een vrouw
op de trap
geur van lokroep

verlaten vlinders
bijtijds onderkomens
om vogels, naar vlinders
op zoek.

Gevonden ben je allang.
Hoe ben je anders bij mij.

 

 

 

Hagar Peeters

 

 

 

 


  

 

 

 

 


 

 

 

Gevoelens tijdens een kille nacht

 

 

 

Een klare bries waait over mat en kussen,

 

De blanke dauw doorweekt gewaad en rok.

 

Dit is de nacht om van elkaar te houden:

 

De waterklok is traag, het weer is kil.

 

 

 

 

 

Bai Juyi ( vóór 800)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachtlied van de zwerver

 

Jij die van de hemel bent,

Alle leed en pijn verhult,

Al wie dubbele ellende kent,

Dubbel met vertroosting vult,

Acht, ik ben zo moe gestreden!

Waartoe dienen lust en pijn?

 

Zoete vrede,

Kom, ach kom, daal neer in mij!

 

                             J.W. von Goethe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachtlied

 

 

 

Adem van het onbewogene. Een diergezicht

 

Verstart van blauwte, van haar heiligheid.

 

Geweldig is het zwijgen in de steen;

 

 

 

Het masker van een nachtelijke vogel. Tere drieklank

 

Verklinkt in iemand. Elai! Je gelaat

 

Buigt zich spraakloos boven blauwige waters.

 

 

 

O! jullie, stille spiegels der waarheid.

 

Op de ivoren slaap van de eenzame

 

Verschijnt de weerglans van gevallen engelen.

 

 
 

 

 

Georg Trakl
 

Een duizendkunstenaar 

 

 

 

Hij kan een veer wegblazen,
een vingerhoed optillen,
een bladzij in een boek omslaan
met de namen van alle duivelen.

Hij kan een hand vol zand
leeg laten lopen op het strand
uitkijkend op de golven
die elkaar steeds weer bedelven.

Hij kan een meisje aanzien
met zoveel liefde in zijn blik
dat zij zich tot hem richt
en vuur vraagt voor haar sigaret.


Adriaan Morriën


Reacties

Ted Hughes

Ted Hughes 1930
De aarde sloot
.
.
.

Wind by Ted Hughes
.
This house has been far out at sea all night,
The woods crashing through darkness, the booming hills,
Winds stampeding the fields under the window
Floundering black astride and blinding wet
.
Till day rose; then under an orange sky
The hills had new places, and wind wielded
Blade-light, luminous black and emerald,
Flexing like the lens of a mad eye.
.
At noon I scaled along the house-side as far as
The coal-house door. Once I looked up -
Through the brunt wind that dented the balls of my eyes
The tent of the hills drummed and strained its guyrope,
.
The fields quivering, the skyline a grimace,
At any second to bang and vanish with a flap;
The wind flung a magpie away and a black-
Back gull bent like an iron bar slowly. The house
.
Rang like some fine green goblet in the note
That any second would shatter it. Now deep
In chairs, in front of the great fire, we grip
Our hearts and cannot entertain book, thought,
.
Or each other. We watch the fire blazing,
And feel the roots of the house move, but sit on,
Seeing the window tremble to come in,
Hearing the stones cry out under the horizons.
.
.
Reacties

Engelstalige dichters

Arthur St. John Adcock
17 januari 1864 – 9 juni 1930.
...................................
Wystan Hugh Auden
York, 21 februari 1907
– Wenen, 29 september 1973.
.................................................
Samuel Beckett
Foxrock, Dublin, 13 april 1906
— Parijs, 22 december 1989.
....................................................
Sir John Betjeman
Londen, 28 augustus 1906 - Trebetherick, 19 mei 1984.
........................................................
Rupert Chawner Brooke
Rugby, Engeland, 3 augustus 1887
- Skyros, Griekenland, 23 april 1915.
........................................................
Robert Burns
Alloway, 25 januari 1759
– Dumfries, 21 juli 1796.
..........................................................
Lord Byron
Londen, 22 januari 1788
– Mesolongi, 19 april 1824.
.......................................................
Geoffrey Chaucer
......................................................
Edward Estlin Cummings
Cambridge, Massachusetts, 14 oktober 1894
– North Conway (New Hampshire), 3 september 1962.
...................................................
John Donne (spreek uit: "Dun")
Londen, 1572 – Londen, 31 maart 1631.
...................................................
John Dryden
19 augustus 1631 – 12 mei 1700.
.....................................................
Thomas Stearns Eliot
Saint Louis (Missouri), 6 september 1888
– Londen, 4 januari 1965.
......................................................
William Cuthbert Faulkner
25 september 1897 - 6 juli 1962
................
Gedichtenbundels - William Faulkner

* Vision in Spring (1921)
* The Marble Faun (1924)
* This Earth, a Poem (1932)
* A Green Bough (1965)
* Mississippi Poems (1979)
* Helen, a Courtship and Mississippi Poems (1981)
.......................................................
.......................................................

Lake Poets is de benaming voor een kleine groep dichters die langere of kortere tijd leefden en werkten in het noord-Engelse Lake District.
De groep bestond uit de met elkaar bevriende romantische dichters William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge en Robert Southey.
Wordsworth groeide op in dit gebied, en vestigde zich in 1799 in Grasmere. Zijn vriend en toeverlaat Coleridge zocht zijn toevlucht in 1800 in Keswick en Southey volgde hem in 1803. In veel van hun werk beschreven zij de schoonheid van het Merengebied. Wordsworth en Coleridge publiceerden gezamenlijk in 1798 het voor de romantische beweging invloedrijke en baanbrekende werk Lyrical Ballads.
Bron: Wikipedia.
........................................................
De romantiek was een stroming in de Westerse cultuur die zich aan het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw sterk deed gelden in de kunst en het intellectuele leven van met name Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Bron: Wikipedia.


Reacties

 

Guillaume Apollinaire

André Breton

André Breton
Tinchebray (Orne), 19 februari 1896
– Parijs, 28 september 1966.
.................................
Magnetische velden is de Nederlandse vertaling van Les Champs magnétiques van André Breton en Philippe Soupault. Het werk werd in 1919, lang voor enig surrealistisch manifest, geschreven en wordt beschouwd als het begin van het surrealisme.
....................................................

 

Paul Éluard

Paul Éluard
is één van de bekendste Franse Surrealisten.

..............................................

Nicolas Gilbert

Nicolas Gilbert
Fontenoy-le-Château, 15 december 1750
– Parijs, 16 november 1780.

 

 

Alfred de Musset

Alfred de Musset
Parijs, 11 december 1810 – Parijs, 2 mei 1857.

 

 

 

Charles Pierre Baudelaire

Charles Pierre Baudelaire
Parijs, 9 april 1821 – ald., 31 augustus 1867.
Baudelaire wordt beschouwd als de voorloper van het decadentisme.
Baudelaire is immers dé dichter van de spleen, de zwaarmoedigheid.
.......................................
Parool uitgave 2007 Wereld Poëzie
De mooiste gedichten van Baudelaire.
.......................................
.......................................
.......................................

De vreemdeling
De wanhoop van de oude vrouw
De belijdenis van de kunstenaar
Een grapjas
De dubbele kamer
.
Ieder zijn hersenschim
Venus en de dwaas
De hond en het reukflesje
De slechte glazenmaker
Om één uur 's nachts
.
De wilde vrouw en het liefje
Mensenmenigten
Weduwen
De oude acrobaat
.

Paul Verlaine

Paul Verlaine
Metz, 30 maart 1844 - Parijs, 8 januari 1896.
................................................
Titel in Nederlands vertaald werk....
Een droom vreemd en indringend : een leven in gedichten; Verlaine, Paul
Amsterdam : Van Oorschot, 2002.

 
Reacties

W.H. Auden 1907 -1973

W.H. Auden 1907 -1973
Horend van oogsten ...


Funeral Blues by W. H. Auden
.
Stop all the clocks, cut off the telephone,
Prevent the dog from barking with a juicy bone,
Silence the pianos and with muffled drum
Bring out the coffin, let the mourners come.
.
Let aeroplanes circle moaning overhead
Scribbling on the sky the message He is Dead.
Put crepe bows round the white necks of the public doves,
Let the traffic policemen wear black cotton gloves.
.
He was my North, my South, my East and West,
My working week and my Sunday rest,
My noon, my midnight, my talk, my song;
I thought that love would last forever: I was wrong.
.
The stars are not wanted now; put out every one,
Pack up the moon and dismantle the sun,
Pour away the ocean and sweep up the woods;
For nothing now can ever come to any good.
Reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl